Επιχειρησιακή Ομάδα


Συντονιστές: Γιώργος Αναστόπουλος

Η επιχειρησιακή ομάδα οργανώνει την καταγραφή της εισήγησης για τον τρόπο στελέχωσης και λειτουργίας της υπηρεσιακής μονάδας διαχείρισης του πρότυπου διαδικτυακού τόπου. Σε αυτή την ομάδα χρειαζόμαστε την συμβολή εθελοντών με γνώσεις στη διοίκηση αλλαγώνανθρώπινων πόρων κλπ.

omades_02_r4_c4