Θεσμική Ομάδα


Συντονισμός: Χάρης Σερπάνος

Η θεσμική ομάδα οργανώνει την καταγραφή της Εισήγησης για το θεσμικό πλαίσιο κατά τη δημιουργία ενός πρότυπου διαδικτυακού τόπου δημοσίευσης αποφάσεων. Χρειαζόμαστε την συμβολή νομικώνδιοικητικών και πολιτικών επιστημόνων με κάποια εμπειρία στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

omades_02_r4_c3