Τεχνική Ομάδα


Συντονισμός: Νίκος Ρέρας & Γιώργος Καραμανώλης

Η τεχνική ομάδα οργανώνει την καταγραφή της Τεχνικής Εισήγησης για τη δημιουργία ενός πρότυπου διαδικτυακού τόπου υποχρεωτικής δημοσίευσης αποφάσεων.  Χρειαζόμαστε τη συμβολή web designersweb developers και αναλυτών συστημάτων με γνώσεις και ενδιαφέροντα για το web 2.0, τα mash ups και την οπτικοποίηση των δημόσιων δεδομένων.

omades_02_r4_c2