Πληροφορίες


Σε προσκαλούμε να μελετήσεις τα άρθρα της ιστοσελίδας και να επικοινωνήσεις μαζί μας καταθέτοντας τις δικές σου ιδέες & προτάσεις. Οι απόψεις και οι προτάσεις των εθελοντών & των αναγνωστών θα αποτελέσουν την βάση διαβουλεύσεων που θα ακολουθήσουν στις συναντήσεις των εθελοντών.

Μπορείς να καταθέσεις* τις ιδέες και τις προτάσεις σου:

  • ηλεκτρονικά: συμπληρώνοντας ηλεκτρονικό σχόλιο στο τέλος κάθε άρθρου της παρούσας ιστοσελίδας. Για την κατάθεση ηλεκτρονικού σχολίου ΔΕΝ απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή του αναγνώστη.
  • ταχυδρομικώς: στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ (Ιπποκράτους 22, 10680 Αθήνα υπόψη «Εθελοντών Διαδικτύου για τη Διαφάνεια & την Ανοικτή Διακυβέρνηση»)
  • με FAX: 210 3665209, υπόψη «Εθελοντών Διαδικτύου για τη Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

*δίδεται η δυνατότητα ανώνυμου σχολιασμού σε όλες τις μορφές επικοινωνίας