Ομάδα Γενικών Πολιτικών Προτάσεων


Συντονισμός: Παναγιώτης ΠετεινάτοςΧαρά Ντελοπούλου

Η ομάδα γενικών πολιτικών προτάσεων αποτελείται από μέλη που συμμετέχουν σε μια ή περισσότερες από τις υπόλοιπες ομάδες εργασίας. Σκοπός είναι η παράλληλη συλλογή και παρουσίαση προτάσεων για την ριζική καταπολέμηση της διαφθοράς.

omades_02_r4_c5