Εκδήλωση με θέμα «Πρόγραμμα Διαύγει@: Όλες οι αποφάσεις στο Διαδίκτυο»

Tην Τετάρτη 14.7.2010 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί εκδήλωση με θέμα «Πρόγραμμα Διαύγει@: Όλες οι αποφάσεις στο Διαδίκτυο»  στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, Ταύρος (χάρτης).

Η ψήφιση του νόμου για το «Πρόγραμμα Διαύγει@« εισάγει την υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο.

Αυτός ο νόμος έχει ξεχωριστή σημασία για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο του Διαδικτύου, τόσο επειδή η ευρεία δημοσιοποίηση και η πρόσβαση στην πληροφορία μπορούν να διασφαλίσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας, όσο και γιατί ένα ευρύ ανθρώπινο δίκτυο από bloggers και εθελοντικές κινήσεις πολιτών συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα και για ελεύθερη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση.

Θα συνεχιστεί με παρουσίαση των βασικών σημείων του νόμο ενώ, θα παρουσιαστεί η εφαρμογή λογισμικού για την ανάρτηση των αποφάσεων και θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Μπορείτε να δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ: http://doodle.com/2kdgm7yp4m

Γράψτε απάντηση