Δ. Προτεινόμενη δράση: wiki-προτάσεις

Δ. Προτεινόμενη δράση: wiki-προτάσεις (wiki-proposals)


Δεξαμενή ιδεών & Δομημένος Διάλογος
Προτείνεται η δημιουργία μιας πρότυπης διαδικτυακής πύλης που θα λειτουργεί ως δεξαμενή ιδεών και ως φορέας δομημένου διαλόγου των πολιτών με την πολιτεία. (παράδειγμα διεύθυνσης: www.wikipolitics.gr/proposals )
Οι πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν τις δικές τους πολιτικές προτάσεις με οργανωμένο τρόπο και σταθερή δομή: περίληψη – ανάλυση – λέξεις κλειδιά. Σκοπός της εφαρμογής είναι:

(1) Ποιοτικές παρεμβάσεις: πρωταρχικός σκοπός είναι να προσκαλέσουμε όλους τους πολίτες και να «ενθαρρύνουμε» άτομα με γνώσεις (πχ. επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, στοχαστές) ή άτομα με προηγούμενη εμπειρία βιώνοντας συγκεκριμένα προβλήματα (πχ. εργαζόμενοι σε έναν κλάδο) να αφιερώσουν εθελοντικά ποιοτικό χρόνο να καταγράψουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Μέσω διαδικτύου οι πολίτες θα καταθέτουν ολοκληρωμένα κείμενα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων. Η αρχή μπορεί να γίνει αναζητώντας καινοτόμες προτάσεις για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

(2) H ξεκούραστη πλοήγηση στην ανάγνωση πολιτικών προτάσεων. Από τη φύση του το διαδίκτυο (σε αντίθεση με το βιβλίο) φημίζεται για τον τρόπο που αδικεί τα μεγάλα κείμενα. Η περίληψη που θα συνοδεύει κάθε πολιτική πρόταση βοηθά στο γρήγορο ξεφύλλισμα του αναγνώστη που θα εστιάζει μόνο στις αναλύσεις που του κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Επίσης, ο ίδιος ο πολίτης (και όχι κάποιος διαχειριστής) θα αναλαμβάνει την ευθύνη της «σταχυολόγησης» των σημαντικότερων σημείων της πρότασής του, συμβάλλοντας σε αυτό που ονομάζουμε «δομημένο διάλογο».

(3) Απώτερος στόχος είναι η χρήση του διαδικτύου για τη γέννηση ενός πολιτικού πολιτισμού που θα αναδεικνύει ποιοτικές προτάσεις και ουσιαστικές συζητήσεις για τα διαχρονικά προβλήματα του τόπου.

Δομημένος Διάλογος & απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις
Η συμμετοχή του κόσμου είναι μαζική μόνο όταν οι πολίτες έχουν πεισθεί ότι η παρέμβασή τους συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Συνεπώς, κατά την υλοποίηση των δεσμεύσεων του ΠΑΣΟΚ για «διαβούλευση» μέσω διαδικτύου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες κατάθεσης, πρωτοκόλλησης και απόκρισης στις παρεμβάσεις των πολιτών (δομημένος διάλογος). Επίσης, η πολιτεία πρέπει να δεσμευτεί θεσμικά ότι θα ανταποκριθεί στην διαβούλευση (θεσμικά κατοχυρωμένος διάλογος). Για την περίπτωση των Wiki-προτάσεων (wiki-proposals) η πολιτεία θα πρέπει να είναι δεσμευμένη θεσμικά ότι θα ανταποκριθεί κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Για παράδειγμα μέσα σε ένα εξάμηνο ή ανά έτος όλες οι προτάσεις των πολιτών θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί από ειδικές επιτροπές με κατάθεση αιτιολογημένης απάντησης για την κάθε πρόταση ξεχωριστά. Στην απάντηση που λαμβάνει ο πολίτης θα είναι σαφές κατά πόσο η πρότασή του τελικά θα ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός σχεδίου νόμου, ενός διατάγματος ή μιας διοικητικής πράξης. Όλες οι προτάσεις θα παραμένουν αρχειοθετημένες στο διαδίκτυο ως μια δεξαμενή σκέψης – παρακαταθήκη στη νέα γενιά.
Επιχειρησιακή υλοποίηση
Οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρειασθούν κατά την επιχειρησιακή υλοποίηση της διαδικασίας της διαβούλευσης πρέπει να εκτιμηθούν έχοντας υπόψη μας ότι το κόστος είναι πάντα σχετικό με το βάθος των ριζικών αλλαγών που θέλουμε να πετύχουμε σε θέματα διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης.

Παραδείγματα «δομημένης» διαβούλευσης
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η ιστοσελίδα metataxeis.gr με μαζική συμμετοχή άνω των 4000 πολιτών που αναζητούν συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους για αμοιβαία μετάταξη. Η συγκεκριμένη ανεξάρτητη ιστοσελίδα λειτουργεί ως εργαλείο «δομημένου διαλόγου» μεταξύ των πολιτών προκειμένου να πάρουν μια «απόφαση»: να μεταταχθούν. Ο θεσμός της αμοιβαίας μετάταξης δεσμεύει την πολιτεία να υλοποιήσει την παρέμβαση των πολιτών. Με πιο οργανωμένο τρόπο μεγάλες πόλεις του εξωτερικού ρυθμίζουν τις παρεμβάσεις των πολιτών σε ζητήματα του δήμου πχ. όταν η λάμπα του δρόμου δεν λειτουργεί, ο πολίτης παρεμβαίνει μέσω διαδικτύου και ο Δήμος ανταποκρίνεται άμεσα.

Συμπερασματικά, το ερώτημα που γεννιέται σε όλους μας είναι κατά πόσο μπορούμε ως πολίτες και ως εθελοντές να συμβάλλουμε ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, και να αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο δημοκρατίας και διαφάνειας.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : μπορείς να προσθέσεις το σχόλιο & την πρότασή σου στην κεντρική σελίδα των Γενικών Πολιτικών Προτάσεων

Τα σχόλια είναι κλειστά.