Β. Στόχος & όραμα των πολιτικών προτάσεων

Β. Στόχος & όραμα των πολιτικών προτάσεων

Η ομάδα διατύπωσης γενικών πολιτικών προτάσεων συμμετέχει παράλληλα με τις ομάδες τεχνικού, θεσμικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ενός «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».

Ένα σχέδιο χρήσης νέων τεχνολογιών διαδικτύου για τη διαφάνεια και την ανοιχτή διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι θεσμικά αδιάβλητο και υλοποιήσιμο τεχνικά και επιχειρησιακά. Για τα ελληνικά δεδομένα αυτό αποτελεί μια πρόκληση.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΙΔΕΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
(1) Πως θα γίνει η νομοθεσία «ευανάγνωστη» για τον πολίτη;
Τα ΦΕΚ σήμερα αποτελούν μια πολυδαίδαλη συρραφή εξειδικευμένων νομοθετημάτων. Αναζητούμε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη κωδικοποίηση και προβολή της νομοθεσίας μέσω διαδικτύου ώστε να είναι «καταληπτή» από όλους.

 • Αναζητούμε καινοτόμες προτάσεις για τον τρόπο που θα αναδεικνύεται η ουσία του περιεχομένου κάθε νομοθετικής πράξης.
 • Επίσης, αναζητούμε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή του πολίτη στη δημόσια διαβούλευση γύρω από κάθε παράγραφο ενός νόμου. Ποιες τεχνικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ποιές θεσμικές αλλαγές απαιτούνται;

(2) Πως θα υλοποιηθεί μια ιστοσελίδα κοινωνικού ελέγχου;
Ο νέος θεσμός της «διαβούλευσης» (όπως περιγράφεται στις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ) αποτελεί ριζική τομή στη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Κατά τον σχεδιασμό ενός πρότυπου διαδικτυακού τόπου διαβούλευσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο πολίτης θα συμμετάσχει σε μια τέτοια καινοτομία ΜΟΝΟ όταν γνωρίζει ότι η δημόσια διοίκηση είναι θεσμικά υποχρεωμένη να λάβει υπόψη τα σχόλια και τις παρεμβάσεις του. Συνεπώς, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις είναι αυτές που θα δεσμεύσουν τη διοίκηση να ακούσει τον πολίτη και μόνο τότε η συμμετοχή του πολίτη μέσω διαδικτύου θα «πιάσει τόπο». Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης και παρέμβασης του πολίτη κατά την έναρξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και πριν αυτές οριστικοποιηθούν (πχ. πριν ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο).

 • Αναζητούμε προτάσεις για τη μεθοδολογία υλοποίησης «δομημένου διαλόγου» μέσω διαδικτύου
 • Αναζητούμε ιδέες και παρατηρήσεις για τις τεχνικές εφαρμογές & τις θεσμικές αλλαγές που είναι απαραίτητες.
 • Αναζητούμε προτάσεις για τη μεθοδολογία διαχείρισης των σχολίων και των παρεμβάσεων των πολιτών και πως αυτά θα λαμβάνονται υπόψη με οργανωμένο τρόπο.
 • Διερευνάται η δυνατότητα κοινωνικής παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων (νομοσχέδια, διατάγματα και διοικητικές πράξεις) σε τοπικό και συλλογικό επίπεδο.

(3) Προτάσεις μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης
Παράλληλα απαιτείται ανασχεδιασμός των υπηρεσιών και των διαδικασιών ώστε οι νέες τεχνολογίες να αξιοποιούνται στον βέλτιστο βαθμό και να υπηρετούν τη διαφάνεια, τον κοινωνικό έλεγχο και τη λογοδοσία.

Δυσκολίες και προκλήσεις
Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις μιας τέτοιας προσπάθειας είναι πολλές και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη, ώστε να αξιοποιήσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία. Κατά τη διατύπωση ενός τελικού σχεδίου – πρότασης, προσκαλούμε τη συμμετοχή όλων των εθελοντών με σχόλια, παρατηρήσεις και νέες ιδέες ώστε να θωρακίζονται:

 • Ο διαρκής κοινωνικός έλεγχος: το διαδίκτυο πρέπει να διευκολύνει την έγκαιρη ενημέρωση και την έγκαιρη θεσμική παρέμβαση του πολίτη σε όλα τα επίπεδα κυβερνητικών αποφάσεων
 • Η αποτελεσματικότητα: η δυνατότητα ουσιαστικής (και όχι τυπικής) συμμετοχής του πολίτη στα κοινά
 • Η ανοιχτή συμμετοχή και η προσβασιμότητα από όλες τις κοινωνικές ομάδες
 • Η ευχρηστία ώστε το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό αλλά και αισθητικά ελκυστικό
 • Η ασφάλεια. (α) ανοιχτή δημόσια συζήτηση για την ανάδειξη και την παρουσίαση των πιθανών κινδύνων και (β) βιβλιογραφική αναζήτηση και αποτίμηση των κινδύνων που παρουσιάστηκαν στη διεθνή εμπειρία. Πρωταρχικός σκοπός μας είναι να λύσουμε προβλήματα χωρίς να δημιουργήσουμε νέα.
 • Το ποιοτικό περιεχόμενο: πρέπει να είναι σαφής ο πολιτικός στόχος και το όφελος της διαδικτυακής εφαρμογής για τον πολίτη

Η ομάδα μας αναλαμβάνει το θεωρητικό κομμάτι αυτής της αναζήτησης πολιτικών προτάσεων που συνάδουν των αποφάσεων του κινήματος. Θα αξιολογηθούν συμπεράσματα από την προηγούμενη ελληνική και διεθνή εμπειρία και θα καταγραφούν προβληματισμοί από τους εθελοντές και τους πολίτες. Οι τελικές μας προτάσεις θα έχουν τη μορφή εισήγησης, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα, και θα ληφθούν υπόψη στον συνολικό σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : μπορείς να προσθέσεις το σχόλιο & την πρότασή σου στην κεντρική σελίδα των Γενικών Πολιτικών Προτάσεων

Μία απάντηση στο “Β. Στόχος & όραμα των πολιτικών προτάσεων”

 1. [...] Β. Στόχος και όραμα των πολιτικών προτάσεων [...]