Πρόταση Θεσμικής Ομάδας

ΣΤΟΧΟΣ:

Αποτύπωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δράσης δημόσιας διοίκησης και προτάσεις αναγκαίων προσαρμογών που συμβάλλουν:

 • Στην ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη
 • Στη διάχυση της δημόσιας πληροφορίας
 • Στην προώθηση της διαφάνειας
 • Στην άμβλυνση του δημοκρατικού ελλείμματος

Η δράση της δημόσιας διοίκησης εκδηλώνεται με υλικές ενέργειες και νομικές πράξεις και ειδικότερα διοικητικές πράξεις οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν :

 • Αποφάσεις πρωθυπουργού & πράξεις υπουργικού συμβουλίου
 • Υπουργικές αποφάσεις
 • Κανονιστικές πράξεις διοίκησης (απρόσωποι κανόνες)
 • Ατομικές πράξεις διοίκησης (ατομικοί κανόνες)

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το βαθμό διαφάνειας της διοικητικής πράξης (απόφασης) και κατ’ επέκταση της δημόσιας διοίκησης είναι:

 • Διαβούλευση με τον πολίτη.
 • Αιτιολογία της απόφασης.
 • Δημοσίευση της απόφασης.
 • Πρόσβαση του πολίτη στην απόφαση & περαιτέρω χρήση των δημόσιων δεδομένων.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ;

1. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Οι διοικητικές πράξεις ορίζονται ως αυτεπάγγελτη ενέργεια της διοίκησης, χωρίς συμμετοχή του διοικούμενου, ο οποίος περιορίζεται:

 • στην υποβολή αίτησης
 • στη προηγούμενη ακρόαση
 • στην υποβολή παρατηρήσεων
 • μόνο σε ορισμένες καθορισμένες περιπτώσεις

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οι ατομικές διοικητικές πράξεις πρέπει να έχουν αιτιολογία.

Οι κανονιστικές δεν έχουν ανάγκη αιτιολογίας, εκτός αν αυτό προκύπτει ρητά από το νόμο ή προκύπτει σαφώς.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις δημοσιεύονται στην οριστική τους και πλήρη μορφή στην ΕτΚ. Εξαιρούνται όσες αφορούν την άμυνα της Χώρας.

Οι ατομικές διοικητικές πράξεις δημοσιεύονται μόνο όταν είναι γενικού περιεχομένου ή επιβάλλεται από ειδικές διατάξεις.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ύστερα από γραπτή αίτησή του να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων (αρ. 5 ΚΔΔ)

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ;

 • Συμμετοχή του πολίτη με εισαγωγή μιας θεσμικά κατοχυρωμένης διαδικασίας διαβούλευσης
 • Πλήρη δημοσιοποίηση των διοικητικών εγγράφων ώστε να είναι εύχρηστα και επαναχρησιμοποιήσιμα
 • Ελεύθερη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

Σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα ανασχεδιάζεται η Ιστοσελίδα του, ώστε να χρησιμοποιείται για τη δημόσια διαβούλευση και δημοσίευση των αποφάσεων της διοίκησης. Στην ιστοσελίδα αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται χρονολογικά, θεματικά και χωρικά τα σχέδια εγγράφων και τα οριστικά έγγραφα των φορέων, ώστε να είναι δυνατή η απλή και σύνθετη αναζήτησή τους κατά τα αντίστοιχα πεδία και με λέξεις κλειδιά.

Επιπλέον σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα συγκροτείται Μονάδα Διαφάνειας με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση της ιστοσελίδας και των θεμάτων που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση και δημοσίευση των αποφάσεων της διοίκησης.

Η Διεύθυνση Διαφάνειας συντάσσει μηνιαία έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου της και αξιολογείται εξωτερικά από :

 • τους χρήστες της υπηρεσίας με ερωτηματολόγιο και
 • τη ΓΓ της Κυβέρνησης

Ειδικότερα και προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη στη διαμόρφωση των πολιτικών, η πρόσβασή του στα δημόσια δεδομένα και η περαιτέρω χρήση τους, προτείνουμε:

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με τον πολίτη και οποιονδήποτε φορέα, που εκδηλώνει ενδιαφέρον πριν την έκδοση της διοικητικής πράξης (απόφασης). Η διαδικασία διαβούλευσης υλοποιείται ηλεκτρονικά και μέσω ΚΕΠ, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη συμμετοχή του πολίτη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της απόφασης με σαφή αναφορά στο πρόβλημα – θέμα που επιλύει και στο τυχόν κόστος που συνεπάγεται.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ εκτός του συμβατικού τρόπου και στην ιστοσελίδα του φορέα, όπου αναρτάται και αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ με ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και αναζήτηση κανονιστικών και ατομικών πράξεων με θεματικές χρονολογικές και χωρικές παραμέτρους. Για τις ατομικές με επιπλέον ονομαστικές παραμέτρους.

Ελεύθερη, χωρίς χρέωση διάθεση διοικητικών εγγράφων σε μορφή, που καθιστά δυνατή τη περαιτέρω χρήση τους.

20 απαντήσεις στο “Πρόταση Θεσμικής Ομάδας”

 1. Σχετικά με την αναζήτηση προτάσεων για την ονομασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την διαφάνεια ανάλογου με το «Καλλικράτης» και επ΄ αφορμή του μηνύματος που έλαβα για το θέμα αυτό,

  Αγαπητή συνεργάτες, πλησιάζει η κατάθεση του προσχεδίου του Νόμου για την ΑνάρτησηΑποφάσεων (http://www.opengov.gr/ypes/?p=265) στην βουλή και είμαστε σε αναζήτηση προτάσεων για την ονομασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την διαφάνεια ανάλογου με το «Καλλικράτης. Πολλοί ανατρέχουν στην αρχαιότητα… μήπως αναζητούσαμε ονόματα και από τον διαφωτισμό…τεκμηριωμένες προτάσεις ειναι ευπρόσδεκτες από όλους.

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ
  ως τίτλο ονομασίας της νομοθετικής πρωτοβουλίας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

  αφ΄ ενός μεν διότι ΑΥΤΟ είναι το ζητούμενω της νομοθετικής πρωτοβουλίας! αφ ετέρου δε διότι η ονομασία παραπέμπει αυτομάτως σε τρεις διαχρονικές ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ προσωπικότητες, των οποίων το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ του φιλοσοφικού τους έργου είναι επικεντρωμένω στην αναζήτηση θεσμών, γνώσης και διαφάνειας, για την ευαισθητοποίηση της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά της «Εκκλησίας του Δήμου» προς αυτογνωσία των νόμων που διέπουν το ευνομούμενω μιας πολιτείας, και δια αυτού την προάσπιση των θεσμών της δημοκρατίας από τους «ιδιώτες».
  (την πληθώρα των idiots)

 2. 1) Ο κάθε δήμος στην επίσημη διαδικτυακή του ιστοσελίδα, ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟYΤΑΙ
  η συνέχεια στο

  http://press-gr.blogspot.com/2010/02/blog-post_3034.html

  όπου μεταξύ άλλων

  3) Επιπλέον δια της σπουδής των πεπραγμένων των ερωτήσεων/απαντήσεων μεταξύ του Δήμου Σκύρου και ενός ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΠΑΙΔΕΊΑ (κατ΄επίκληση του προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Πρωθυπουργού και του κ. Μειμαράκη) θα διευκολυνθούν τα μέγιστα, και χωρίς αναστολές αρωγής του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σκύρου και των κατά καιρούς νομικών του συμβούλων ή και επιστημονικούς τοιούτους), να επιφέρει την εξυγίανση των οικονομικών του Δημόσιου χρέους, ΑΛΛΑ και την προάσπιση των περιουσιακών της «Εκκλησίας του Δήμου» Σκύρου που, διαχρονικώς διακυβεύονται, ΚΑΙ πολιτικοδικονομικά, ΟΠΩΣ αυτή τούτη τη στιγμή καθώς ΟΡΝΙΑ και ΓΥΠΕΣ, πετούν πάνω από τα αποκαΐδια των πρόσφατων πυρκαγιών στη Σκύρο, και δυσχεραίνουν την γαλήνη και «ειρήνη πάσι» του ΔΊΚΑΙΟΥ της Δικαιοσύνης
  Η ΟΥΣΊΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ!

  Με εκτίμηση και επιμένων στον σεβασμό των αξιών των λειτουργιών του πολιτεύματος

 3. Ο/Η Κωνσταντίνος Σ. Καράμπελας λέει:

  Καποδίστριας εναντίον Καλλικράτη: Η ανάγκη θέσπισης αντικειμενικών κριτηρίων για τις συνενώσεις.

  Νομίζω πως ήταν ο Μπρέχτ αυτός που έλεγε ότι μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πως την πραγματικότητα ν’ αλλάξουμε. Στη χώρα μας μετά από μια μακρά περίοδο “διακοπών” έχουμε εξελίξεις σε όλα σχεδόν τα μέτωπα της πολιτικής. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι κάποιοι οργανισμοί, όπως άλλωστε επιβάλλει και η φύση, θα αντισταθούν στις επικείμενες αλλαγές. Διαβιώνοντας στην ελληνική επικράτεια γνωρίζουμε ότι κάθε μεταρρύθμιση στον τόπο αυτό, βρίσκει ισχυρή αντίσταση από τα συντεχνιακά και άλλα συμφέροντα που επιδιώκουν τη διατήρηση (συνήθως) του status quo που εξασφαλίζει τα προνόμιά τους στο διηνεκές.

  Στη μεγάλη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα τοπικά, πελατειακά, εκλογικά και άλλα θεμιτά ή αθέμιτα συμφέροντα, θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να τονίσει την υποχρέωση της πολιτείας να λάβει υπόψη τη θέληση των τοπικών κοινωνιών στην επερχόμενη μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση και να προτείνει μια δέσμη κριτηρίων βάση των οποίων είναι δυνατόν να γίνουν ή να μη γίνουν οι νέες συνενώσεις των 1034 σημερινών Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τη θέληση των τοπικών κοινωνιών. Η χρησιμοποίηση αντικειμενικών κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα εξάγεται ένα ασφαλές συμπέρασμα για τις αυτόνομες αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε οργανισμού θα αποθαρρύνει τις αντιδραστικές φωνές που υποστηρίζουν ιδιοτελή συμφέροντα βασιζόμενα σε σαθρά επιχειρήματα.

  Σαφώς όμως, δεν είναι όλες οι φωνές κατά των συνενώσεων απλά αντιδραστικές. Σε κάποιες περιπτώσεις η απαίτηση των τοπικών κοινωνιών για το δικαίωμά τους στην αυτόνομη ανάπτυξη είναι δυνατόν να έχει ερείσματα σε πραγματικούς αναπτυξιακούς ή οικονομικούς λόγους αλλά αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται. Ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ο οποίος τα τελευταία δέκα χρόνια εμφάνιζε μειωμένες λειτουργικές δαπάνες, αυξημένες επενδύσεις, είχε πλούσια κοινωνική δράση, ελάχιστα ή καθόλου δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, κανονική ροή βεβαιωμένων εσόδων, λίγες οφειλές και μικρό ποσοστό ανείσπρακτων έχει ισχυρά επιχειρήματα να επιδιώξει τη συνέχιση της αυτονομίας του καθόσον είναι προφανές ότι ο εν λόγω οργανισμός εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των δημοτών του και ας μην το ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το τελικώς ζητούμενο.
  ;Δε θα ήταν άδικο για τις προσπάθειες που κατέβαλλε αυτή η τοπική κοινωνία να υποχρεωθεί να συνενωθεί με όμορους δήμους ενώ απέδειξε τις αυτόνομες αναπτυξιακές της δυνατότητες; Δε θα αποτελούσε ευθεία παραβίαση των Συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών του ισχυρού δήμου να υποχρεωθούν να στερηθούν την ελεύθερη ανάπτυξη και συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας; Για ποιο λόγο να εξαναγκαστούν οι δημότες ενός δήμου ή μιας κοινότητας να συνενωθούν με το διπλανό, ο οποίος πιθανώς όλα αυτά τα χρόνια επιχορηγούσε ημετέρους, προσλάμβανε αθρόα, χρέωνε με μακροπρόθεσμα δάνεια τους δημότες του, αδιαφορούσε για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του και αύξανε συνεχώς τα ανείσπρακτα έσοδά του τα οποία τελικώς παραγράφονταν; Θυμίζει λίγο την χριστιανική παραβολή με τον άσωτο υιό, μόνο που στην παραβολή αυτή ο νοικοκύρης ήταν ο Κύριος που συγχωρεί τα πάντα και όχι ένας ταλαίπωρος Δήμαρχος.

  Νομίζω λοιπόν πως είναι άδικες οι συνενώσεις των διαφωνούντων αν από τα οικονομικά τους στοιχεία προκύπτει η υγιείς και αποτελεσματική διαχείριση των πενιχρών πολλές φορές εσόδων και δαπανών τους και σε παρόμοιες περιπτώσεις εναντίωσης στις συνενώσεις, πρέπει να διερευνάται η πραγματική οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου οργανισμού, ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος τρόπος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των δημοτών.

  Η διερεύνηση του θελήματος της κάθε τοπικής κοινωνίας αποτελεί Συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Η εν λόγω διερεύνηση μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση αντικειμενικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς τις αυτόνομες αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε οργανισμού. Τέτοια κριτήρια μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων κάθε δήμου ή κοινότητας σε συνδυασμό φυσικά με τα ευρύτερα χωροταξικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους.

  Ως προς τα χωροταξικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, η μελέτη του Ι.Τ.Α. τα έλαβε υπόψη της και η πρότασή της είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και δε χρειάζεται καμία περαιτέρω ανάπτυξη στη θέση αυτή. Ως προς τα οικονομικά στοιχεία κάθε οργανισμού μπορούμε να πούμε ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τον πρώτο Καποδίστρια μέχρι σήμερα επαρκεί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τη διαχειριστική ικανότητα κάθε ΟΤΑ Α΄ βαθμού ώστε οι απαντήσεις που θα εξαχθούν να αποτελούν εμπεριστατωμένο επιχείρημα υπέρ ή κατά της συνέχισης της αυτονομίας τους. Παρόμοιοι δείκτες – κριτήρια που θα πρόσφεραν έρεισμα στην επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά των συνενώσεων αποτελούν ενδεικτικά:

  I.Η πορεία των εισπράξεων του οργανισμού συγκρίνοντας τα προϋπολογισθέντα με τα βεβαιωθέντα και τα τελικώς εισπραχθέντα έσοδα (απολογιστικά).
  II.Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη και το αναμενόμενο ποσοστό ανείσπρακτων που εγγράφεται στις ζημίες του οργανισμού.
  III.Ο αριθμός των δανείων που έχει λάβει ο οργανισμός διακρινόμενα μάλιστα σε δάνεια για επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες και το ποσοστό επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του Δήμου σε σχέση με τα τακτικά του έσοδα.
  IV.Το ύψος των οφειλών του οργανισμού
  V.Τα έργα άνω των 45.001 ευρώ (όριο άνω του οποίου διενεργείται τακτικός διαγωνισμός) που εκτέλεσε ο οργανισμός χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους.
  VI.Ο αριθμός των έργων που εκτελέστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από οποιονδήποτε εθνικό ή υπερεθνικό φορέα.
  VII.Ο αριθμός των έργων άνω των 45.001 ευρώ που ολοκληρώθηκαν
  VIII.Τα περιουσιακά στοιχεία σε ακίνητα και κινητά του οργανισμού (αγροτεμάχια, οικόπεδα, κτίρια, οχήματα, καταθέσεις, χρηματικό υπόλοιπο κλπ) .
  IX.Το ποσοστό κάλυψης των μόνιμων θέσεων του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του οργανισμού.
  X.Ο αριθμός των υπηρετούντων οικονομολόγων, μηχανικών και νομικών σε κάθε Δήμο.
  XI.Η ύπαρξη τεχνικής υπηρεσίας επαρκώς στελεχωμένης
  XII.Η λήψη πιστοποίησης για τη διαχειριστική επάρκεια των κονδυλίων του ΕΣΠΑ
  Οι απαντήσεις στους ανωτέρω δείκτες αποδεικνύουν τη διαχειριστική ικανότητα κάθε οργανισμού, τη λειτουργική και οικονομική του επάρκεια στην αυτόνομη αναπτυξιακή του πορεία προς όφελος πάντα των δημοτών του. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα συνδυαζόμενα με τα χωροταξικά και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής θα αποτελούσαν επιχειρήματα υπέρ ή κατά των συνενώσεων που δύσκολα θα μπορούσαν να παραβλεφθούν, τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες.

  Σε κάθε περίπτωση όμως, η αντιμετώπιση των διαφωνούντων στις συνενώσεις δεν θα πρέπει να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα των επιχειρημάτων τους. Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εξετάσει σε βάθος την ορθότητα των επιχειρημάτων τους χρησιμοποιώντας μετρήσιμους δείκτες και αντικειμενικά κριτήρια όπως αυτά που ενδεικτικά αναφέρθηκαν εδώ και σε καμία περίπτωση δε νομιμοποιείται να επιβάλλει μια μελέτη σχεδιασμένη επί χάρτου χωρίς προηγουμένως να επιτρέψει στους τοπικούς παράγοντες να ασκήσουν το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της ακροάσεως.

  Ο Κώστας Σ. Καράμπελας είναι πολιτικός επιστήμονας
  απόφοιτος της εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης.
  Χαλκίδα 08 Ιανουαρίου 2010

 4. Ο/Η MS λέει:

  ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΙΘΟΥΝ.

  Για να πεισθούν οι πολίτες (με τη συνεχή μακροχρόνια λιτότητα) θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα:

  1. ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ

  1.1 Να ονομαστεί η Βουελυτική Αποζημείωση , ΕΙΣΟΔΗΜΑ βουλευτή και να φορολογηθεί κανονικά με την κλίμακα.

  1.2 Κατάργηση των σχετικών περί Ευθύνης Υπουργών και σε περίπτωση παραπτωμάτων να λογοδοτούν στην δικαιοσύνη με τις διαδιακασίες των απλών πολιτών.

  2. ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ

  2.1 Κατάργηση /Αναπροσαρμογή υφιστάμενων Νόμων που εφαρμόζονται με υπουργικ’ες αποφάσεις.

  2.2. Κατάργηση /Αναπροσαρμογή υφιστάμενων Νόμων που ευνοούν ημετέρους ή εκείνους που τους συνέταξαν.

 5. Ο/Η Λεωνίδας Ορφανουδάκης λέει:

  Φίλε Παναγιώτη , επίτρεψε μου να σε λέω φίλε με την τετριμμένη έννοια , αφού το σύντροφε το εξευτέλισαν τόσο και τόσοι που δυσκολεύομαι να το λέω .
  Είχα επαινέσει τον ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ γιά το απλό στήσιμο του .
  Σε εσάς και στο «Ό,τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει, καταθέστε το!» που μου γράψατε ανταποκρίνομαι άμεσα .
  Α) Δαιδαλώδες το τοπίο στο Εθελοντές Πασόκ διαδικτύου , απλουστέψετε το να μπορούν να ενεργοποιηθούν και οι λιγότερο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο πολίτες . Εγώ π . χ δυσκολεύομαι και μου είναι ευκολότερο να γράφω στα Blobs .
  Β) Δεν είναι υποχρεωτικό να μάθω Αγγλικά για να βλέπω τις οδηγίες σας μέσα στην ιστοσελίδα για να συνδεθώ .
  Γ) Τεχνικά προβλήματα της μορφής
  Oops! This link appears to be broken.
  Suggestions:
  View cached copy of page from Google
  Reload this page later
  Go to pasok.­gr

  Αρχή φόρμας
  Search on Google:
  Τέλος φόρμας

  δεν ξέρω αν οφείλονται σε εσάς αλλά είναι συχνά !
  Σας ζάλισα ; Δεν θα το ξανακάνω !!!
  Λεωνίδας Ορφανουδάκης

 6. Ο/Η Λεωνίδας Ορφανουδάκης λέει:

  Κε Π. Πετεινάτε σε ευχαριστώ που ασχολήθηκες να μου απαντήσεις και μάλιστα άμεσα (στις 2 το πρωί) πράγμα που μου δείχνει το ζόρι που τραβάτε στη δουλειά σας και χάρηκα που κάποιοι με ακούνε ακόμα.
  Όπως έχω γράψει αρκετές φορές στον κ Γιώργο Πετρουλάκη και τον Γιάννη Καρούζο δεν θέλω να σας απασχολώ με το να μου απαντάτε . Από αγάπη για τον τόπο και με ελπίδα στον Γιώργο καταθέτω τις απόψεις μου και ελπίζω να μην πετιούνται μαζί με τις χιλιάδες ασυναρτησίες και εμπάθειες που σας κοινοποιούν .
  Μόνο για αυτό το λόγο σας παραθέτω και τα παρακάτω στοιχεία μου

  Ήμουν στο ΠΑΣΟΚ από το (1975) μέχρι το (1982) και στην περιφέρεια του μέχρι το 1986 .
  Έκτοτε και καθώς το κίνημα και το κράτος αλώθηκαν από τους Κουτούπηδες έπαψα να συμμετέχω ενεργά και περιορίστηκα να στηρίζω βουλευτές που με εξέφραζε ο λόγος τους . Ο κ Κακλαμάνης π χ με ξέρει καλά χωρίς να με γνωρίζει κατ όψιν (Ποτέ δεν του είχα ζητήσει τίποτα ). Στα ηλεκτρονικά του αρχεία στα δικά σας και σε άλλα του ΠΑΣΟΚ και σε Blogs υπάρχουν παρεμβάσεις μου υπέρ του Γ Α Π αφού ευθείς εξαρχής με την υποψηφιότητα του για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στήριξα επάνω του τις τελευταίες μου ελπίδες για τον τόπο και δραστηριοποιήθηκα .
  Έχω μεγάλο θυμό για όσους συντρόφους (ακόμα και πολύ κοντινούς μου ) μετέτρεψαν το κίνημα στο χάλι που το βρήκε ο Γιώργος και δεν ξέρω αν μπορώ να γράφω σε κομματικούς δικτυακούς τόπους πράγματα όπως τα παρακάτω που έγραφα το 2007 …

  Τετάρτη, 2 Μάιος 2007, 21:07
  Από : «leonidas o»
  Προβολή στοιχείων επαφής
  Προς : info@list.pasok.gr

  Κοινοπ :Blogs kai alles Epafes mou

  Θέμα : ΑΠΟΣΥΡΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
  …… ΓΙΑ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΣΑΒΟΥΡΑ . ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ !
  ΟΠΟΤΕ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ ΣΤΟ ΓΥΑΛΙ ΜΟΥ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΕΡΑ !! ΘΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΕΙ ΠΟΛΥ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΟΙ ΕΡΩΜΕΝΕΣ Κ .Λ .Π !!!
  ΑΣ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ !! ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ . ΒΓΑΛΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΆΦΘΑΡΤΟΥΣ (ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΥΣ) ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ !
  ΓΙΩΡΓΟ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ¨ ΠΕΤΑ ΤΗΝ ΣΑΒΟΥΡΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ 74

  Στις 04 Δεκεμβρίου 2009 2:17 π.μ., ο χρήστης Panagiotis Peteinatos έγραψε:
  - Προβολή αναφερόμενου κειμένου -

  Κε Ορφανουδάκη οι προτάσεις σας έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον,
  θα σας παρότρυνα να τις δημοσιεύσετε και στην κατηγορία «γενικές πολιτικές προτάσεις» στο φόρουμ των εθελοντών διαδικτύου.
  http://ethelontes.pasok.gr/diafaneia/. Ως εθελοντές διαδικτύου δεν εκπροσωπούμε την πολιτική ηγεσία αλλά αποτελούμε όργανο εισηγήσεων και ενδιαφερόμαστε να καταθέσουμε εισηγήσεις που θα ενσωματώνουν καινοτόμες προτάσεις αντιμετώπισης της διαφθοράς.

  Όμως κε Ορφανουδάκη η δράση μας εξαρτάται από την επιμονή και τη συμμετοχή των πολιτών όπως εσείς. Θα σας παρότρυνα να συμμετάσχετε στο διηνεκές μέσω της ιστοσελίδας των εθελοντών για τη διαφάνεια και να πιέσετε και από εκεί από τη μεριά σας με επιμονή. Ως ομάδα Εθελοντών για τη Διαφάνεια σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε και εμείς παρόμοιους προβληματισμούς, έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους εποικοδομητική κριτική και η ποιότητα της δουλειάς μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή και τις προτάσεις των πολιτών όπως εσείς.

  Με εκτίμηση,

  Παναγιώτης Πετεινάτος

  Συντονιστής Ομάδας Γενικών Πολιτικών Προτάσεων για τη Διαφάνεια & την Ανοιχτή Διακυβέρνηση
  Εθελοντές Διαδικτύου ΠΑΣΟΚ

  Στις 04 Δεκεμβρίου 2009 1:41 π.μ., ο χρήστης leonidas orfanoydakhs έγραψε:

  Σχόλιο στο άρθρο του κ. Μανδραβέλη
  Εγώ δεν ενοχλούμε αν κάποιος που καταλαμβάνει δημόσια θέση ευθύνης είναι Νεοδημοκράτης , ΠΑΣΟΚΟΣ ή Αριστερός . Δεξιοί κατάντησαν όλοι αφού νοιάζονται μόνο την πάρτη τους και τα παιδιά τους και καθόλου τον τόπο και το λαό . Τίμιους που αγαπούν το λαό και τον τόπο χρειάζεται η Ελλάδα .
  Ένα πράγμα γράφω και συμβουλεύω τη νέα κυβέρνηση από πριν ακόμα εκλεγεί . Πέρα και πριν από τα τυπικά προσόντα να ζητά από όσους θέλουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης μια δήλωση για την κινητή και ακίνητη ατομική και οικογενειακή τους περιουσία και να εξηγούν πως την απόκτησαν . Μία παρόμοια δήλωση να καταθέτει και για το χρόνο που διάρκεσε η θητεία του .
  Συμβούλευα επίσης την κυβέρνηση να νομοθετήσει έτσι ώστε τα περιουσιακά στοιχειά που δεν αναφέρει ο υποψήφιος στις δολώσεις του αυτές να μην του ανήκουν και να περιέρχονται στο δημόσιο .
  Έτσι θα είχε να ελέγξει ελάχιστα βιογραφικά γιατί οι κ . Κουτούπηδες είμαι βέβαιος ότι δεν θα ενδιαφερόταν για τη θέση .
  Να δω θα με ακούσει κανείς .
  Λεωνίδας Ορφανουδάκης .

 7. Ο/Η almel λέει:

  @ Δημήτρης,

  1.Η λειτουργία «Το βλέπω θετικά» είναι ένα είδος δημοφιλίας για τα σχόλια, δεν έχει καμία σχέση με ψηφοφορία και αυτό είναι σαφές. Είναι άλλο πράγμα αν κάποιοι πολίτες για προσωπικούς λόγους θέλουν να το εκλάβουν έτσι και καλούν φίλους να στηρίξουν την άποψή τους. Προσωπικά πάντως πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα ατονήσει, άλλωστε δεν έγινε ποτέ γενικευμενη τάση.

  2. Για την επεξεργασία των σχολίων οι Εθελοντές για την Διαφάνεια έχουν από καιρό εισηγηθεί την Δημιουργία Μονάδων Διαφάνειας και Διαβούλευσης σε κάθε υπουργείο που θα χειρίζεται μεθοδικά όλα αυτά τα θέματα. Όλ’αυτά όμως απαιτούν κάποιο χρόνο, ελπίζω και εγώ όχι πολύ.

  3. Αυτό που λέτε είναι θέμα μεθοδολογίας και θα έχει ενδιαφέρον να μπορεί να υπάρχει ενδιάμεση ανατροφοδότηση από τα υπουργεία στη διάρκεια της διαβούλευσης. Απόσο ξέρω κάτι τέτοιο έχει ήδη γίνει από το ΥΠΕΣ, υπό μορφή απαντήσεων σε πολίτες και παροχής διευκρινήσεων, στη διαβούλευση για το ΑΣΕΠ.

 8. Ο/Η Δημήτρης λέει:

  Παρακολουθώντας πρόσφατα τη δημόσια διαβούλευση για τον διορισμό των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, έχω την εντύπωση ότι εξελίσσεται σε ένα διαδικτυακό ψυχαναλυτή όπου ο καθένας γράφει (καλοπροαίρετα ή όχι) ότι τον βασανίζει και τον βολεύει, με αποτέλεσμα και κάποιες σοβαρές προτάσεις να χάνονται αν δεν ληφθούν μέτρα. Γεννώνται λοιπόν ορισμένα ερωτήματα επ’ αυτού που απαιτούν άμεσες κατά τη γνώμη μου απαντήσεις – λύσεις, ώστε να μην αυτοκαταργηθεί εν τη γενέσει της η δημόσια διαβούλευση.
  1. Κατ’ αρχήν πρέπει να διευκρινισθεί ότι η δημόσια διαβούλευση δεν είναι και δεν πρέπει να εξελιχθεί σε ψηφοφορία όπου η πλειοψηφία νικάει (είδα και τέτοια καλέσματα μαζικής αποστολής απόψεων κάποιων θιγομένων), αλλά είναι διαδικασία με σκοπό την βελτιστοποίηση, με τη συμμετοχή και του πολίτη, ενός νομοσχεδίου του οποίου η γενική φιλοσοφία (που απηχεί τις ήδη εκφρασμένες θέσεις της Κυβερνήσεως) δεν θα ανατραπεί.
  2. Σε ένα και μόνο άρθρο τα σχόλια ξεπερνούν τα 1800 και μάλιστα εκτενέστατα, και διερωτάται κανείς πως είναι δυνατόν να γίνει επεξεργασία αυτών σε μικρό χρονικό διάστημα, να εντοπισθούν οι καλές προτάσεις και να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο εφόσον συνάδουν με τη γενική φιλοσοφία αυτού. Έτσι δεν πείθεται κανείς ότι αυτά που γράφει θα αναγνωσθούν έστω από κάποιον χειριστή.
  3. Είναι τέτοια η ταχύτητα καταχώρησης των σχολίων ώστε κάποιος που γράφει μια σοβαρή πρόταση είναι αδύνατον να τύχει της προσοχής άλλου σχολιαστή ώστε να υπάρξει λόγος ή αντίλογος επί της προτάσεως. Και αν αυτό συμβεί τυχαία, είναι αδύνατον για αυτόν που υπέβαλε την αρχική πρόταση να επανέλθει υποστηρίζοντας την (διότι δεν πρόκειται να το αντιληφθεί).
  Προτείνω να συγκροτείται αν δεν υπάρχει ομάδα υποστήριξης της δημόσιας διαβούλευσης κατά νομοσχέδιο η οποία θα πρέπει να σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 3 ημέρες κατά το χρόνο που διαρκεί η διαβούλευση) ύστερα από επεξεργασία να ανεβάζει στην διαβούλευση ομαδοποιημένες τις σοβαρές προτάσεις με συγκεκριμένα ερωτήματα ή σχόλια επί αυτών για περαιτέρω συζήτηση. Επίσης με την λήξη της διαβούλευσης να ανεβαίνει στην σελίδα στατιστικό δελτίο με τα αποτελέσματα αυτής και ποιες προτάσεις τελούν υπό υιοθέτηση.
  Επίσης σημειώνω ότι διαπίστωσα με έκπληξη κάποιους αδιόρθωτους της ΝΔ (ένας εξ αυτών ο πρώην υπουργός Στυλλιανίδη) να προσπαθούν να κάνουν κομματική εκμετάλλευση του θέματος (πόσο καλά τα έκαναν αυτοί και άλλα … θλιβερά) και διερωτώμαι αν θα πρέπει να τους απαντήσει όπως τους αρμόζει κάποιος υπεύθυνος από το ΠΑΣΟΚ.

 9. Ο/Η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. λέει:

  Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσα σήμερα πως στη σελίδα του πρωθυπουργού (www.opengov.gr) μπήκε link στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι οι πράξεις που αφορούν στελέχη της κυβέρνησης (διορισμοί προέδρων, διοικητών, υπαλλήλων ειδικών θέσεων, μελών αναξάρτητων διοικητικών αρχών κ.λπ.) δημοσιεύονται στο τεύχος «Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» (Υ.Ο.Δ.Δ.). Από την αναζήτηση Φ.Ε.Κ. (http://www.et.gr/search_publication) μπορούν ν’ αναζητήσουν όλα τα ΦΕΚ του συγκεκριμένου τεύχους, που εκδίδεται από το 2006 και διατίθεται δωρεάν. Ελπίζουμε σύντομα να δοθεί η ευκαιρία να υλοποιηθούν οι σκέψεις που υπάρχουν, ώστε οι χρήστες των υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου να μπορούν να βρίσκουν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και ακρίβεια τα δημοσιεύματα και γενικότερα τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Το Εθνικό Τυπογραφείο, μέσω της έκδοσης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), μπορεί και πρέπει ν’ αποτελέσει τον εγγυητή για την τήρηση της διαφάνειας και της νομιμότητας, αλλά και την αποτελεσματική πληροφόρηση των πολιτών. Αισιοδοξούμε, ότι οι επιλογές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε να κινηθούμε όλοι με γοργό και αποφασιστικό βηματισμό και να μη… χαθούμε στο διαδίκτυο!

 10. Ο/Η Σιντόρης Κωστας λέει:

  Κράτος Δικαίου, που να εξυπηρετεί τον πολίτη, δεν μπορεί να υπάρξει (και όποιος το ισχυρίζεται εθελοτυφλεί), χωρίς γρήγορη και αξιόπιστη Δικαιοσύνη.
  Για όσους γνωρίζουν τα πράγματα «από μέσα» κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ότι τα πράγματα έχουν φθάσει στο απροχώρητο. Η δικαιοσύνη νοσεί βαρύτατα, και γι’ αυτό ασφαλώς και δεν φταίει η «δικομανία» του Ελληνα, όπως πολλοί αρέσκονται να επισημαίνουν, κρύβοντας το κεφάλι τους στην άμμο σαν την Τρουθοκάμηλο.
  Δικαιοσύνη χωρίς κτίρια και υποδομές, χωρίς υπαλλήλους, με λίγους και (πολλές φορές) ανεπαρκείς και απαίδευτους δικαστές, με πολλούς (και εξαθλιωμένους λόγω του πληθωρισμού) Δικηγόρους) , χωρίς μηχανοργάνωση, την στιγμή που μιλάμε για κοινωνία της πληροφορίας και του διαδικτύου, δεν μπορεί να υπάρξει!!
  Δικαιοσύνη αποτελεσματική και στην υπηρεσία του πολίτη, μέ ένα κράτος που διορίζει την ηγεσία της ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις του κάθε Δικαστή, και Δικαστές που έχουν στο νού τους μια θέση στο Δημόσιο με παχυλό μισθό μόλις βγούν στη σύνταξη, επίσης δεν μπορεί να υπάρξει.
  Γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης, χωρίς όλα τα προηγούμενα, αλλά και με ένα κράτος να κωλυσιεργεί και να απαιτεί σε κάθε υπόθεση πολίτη να εξαντλούνται όλα τα ένδικα μέσα, και να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του επιδόματος των 176 €, για το οποίο εκκρεμούν χιλιάδες αγωγές στα Δικαστήρια, οι οποίες θα δικαστούν μετά απο πέντε χρόνια. Για το επίδομα αυτό έχει εκδοθεί θετική απόφαση του Αρείου Πάγου, για μία απο τις περιπτώσεις πολιτών που προσέφυγαν. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, γιατί θεωρείται ότι το κόστος για το Δημόσιο θα είναι δυσβάστακτο. Εχουν υπολογίσει το κόστος απο την τεράστια σώρευση των υποθέσεων στα Δικαστήρια, και το όφελος που θα προκύψει αν ξαφνικά οι χιλιάδες αυτές υποθέσεις αποσυρθούν ?
  Το κεφάλαιο «Δικαιοσύνη» έχει πολλά τέτοια παραδείγματα και στρεβλώσεις, που μόνο με σοβαρή ενασχόληση με το αντικείμενο, απο ανθρώπους που γνωρίζουν και τα έχουν ζήσει, μπορεί να επιλυθεί. Οσοι δε βρήκαν την λύση (!) υποστηρίζοντας ότι για την κακοδαιμονία της δικαιοσύνης και την καθυστέρηση …φταίνε οι αναβολές (!!) είναι βαθειά νυκτωμένοι και δεν έχουν περάσει ούτε απο την αυλή των Δικαστηρίων !! Ποιούς άραγε συμβουλεύονται ? Θα κάνουμε τα ίδια, όπως το νόμο της κουκούλας, που ο προηγούμενος υπουργός θέσπισε, αγνοώντας τις αντιδράσεις σύσσωμου του νομικού κόσμου, ακούγοντας τις κραυγές λίγων πληρωμένων δημοσιογράφων? Κύριε Καστανίδη, μήν παρασύρεστε απο άσχετους και αυλοκόλακες! Πάρτε κοντά σας ανθρώπους της δράσης που έχουν ζήσει στο πετσί τους τα προβλήματα. Μόνο αυτοί θα σας βοηθήσουν πραγματικά, και θα δώσουν λύσεις! Γιατί , προκειμένου να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να ξέρεις την αιτία ! Για να θεραπεύσεις μια αρώστια πρέπει να ξέρεις τι είδους αρώστια είναι. Λάθος διάγνωση σημαίνει ένα πράγμα: Ο ασθενής θα αποβιώσει !

 11. Ο/Η ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. λέει:

  Η σημαντικότερη εγγύηση για την τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας στη δράση των οργάνων του κράτους, είναι μέχρι σήμερα -σύμφωνα και με το Σύνταγμα- η δημοσίευση των πράξεων στο φύλλο της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (το γνωστό ΦΕΚ), που εκδίδεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Το κράτος μας διαθέτει όχι μόνο το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο (Σύνταγμα, Ν. 3448, Ν.3469 κ.ά) αλλά προπαντός τις αναγκαίες οργανωτικές δομές (Εθνικό Τυπογραφείο) και τα μέσα (ΦΕΚ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), ώστε να εξυπηρετείται το δημόσιο αγαθό της πληροφόρησης και του ελέγχου της δράσης των κρατικών οργάνων, αλλά και των διοικητικών αρχών, ως προς την τήρηση της νομιμότητας, που είναι κι ο κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Δεν χρειάζεται επομένως, κατά τη γνώμη μου, να ανακαλυφθεί εκ νέου η… πυρίτιδα(!) στον τομέα αυτό. Αξιολόγηση, βελτίωση κι αξιοποίηση των υποδομών, των διαδικασιών και των γνώσεων που υπάρχουν χρειάζεται, ώστε μέσω της αναπροσαρμογής προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας, να διασφαλιστεί με αξιοπιστία και συνέπεια η τήρηση της διαφάνειας και της πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο. Αν μάλιστα, οι υπηρεσίες αυτές -που σήμερα λειτουργούν ως αυτοτελείς στο Υπουργείο Εσωτερικών ενσωματωθούν -όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.- στις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, τότε συμπίπτουν η επίτευξη του σκοπού (διαφάνεια – πληροφόρηση) με το συμβολικό κυβερνητικό πρόσωπο που είναι κι ο θεσμικός εγγυητής κι υπεύθυνος για την τήρησή τους (πρωθυπουργός).

 12. Ο/Η stratis charalampous λέει:

  Tα κείμενα και οι ιδέες ποτέ δεν λείπουν η πράξη είναι δυσκολή , μην ξεχνάμε ότι το ΑΣΕΠ ,στην αρχική του μορφή ήταν μεν χρονοβόρο άλλα δίκαιο και εμείς αρχίσαμε να το απαξιώνουμε. Νομίζω ότι οι προσλήψεις πρέπει να είναι μέσω μόνο μέσω ΑΣΕΠ και στοχος μας θα είναι να μει΄ώσουμε το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση από προκύρηξη μέχρι πρόσληψη.Επίσης η θεσμική ομάδα πρέπει να ασοληθεί και με τις αμέτρητες τοποθετήσεις σε νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο διότι οι ισχυροί τοπικά του κόμματος θα βάλουν τους κολλητούς τους , μια ιδέα είναι ένα μικρό ΑΣΕΠ στο επίπεδο του διορισμένου περιφεριάρχη με εκπρόσωπο από τα κεντρικά του κόμματος διαφορετικά θα δούμε πάλι στελέχη τα οποία αποδεδειγμένα μας έκαναν ρεζίλι στο παρελθόν .Όταν λέμε αξιοκρατία πρώτα πρέπει να ξεκινά από το <>.

 13. Ο/Η andreas81 λέει:

  Είχα ετοιμάσει ένα κείμενο για την κατάργηση των πελατειακών σχέσεων και σας το παραθέτω αυτούσιο:
  Στα 5,5 τελευταία χρόνια αναβίωσε μια πολιτική η οποία καταστρατήγησε τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και δη των νέων αναφορικά με αυτό της εργασίας, τα stage από εργαλείο ενεργητικής πολιτικής μείωσης της ανεργίας μετεξελίχθηκαν σε πολιτικό εργαλείο εξαγοράς ψήφων όπως και οι συμβάσεις έργου ή η περίφηση συνέντεξη στα πλαίσια του επίπλαστου νεοφιλελευθερισμού-ατομικισμού και οι έχοντες την εξουσία λειτουργώντας φεουδαρχικά τοποθετούσαν σε αυτές τις θέσεις τους ίδιους εδώ και τόσα χρόνια χωρίς ασφάλιση μόνο και μόνο για την περίφημη προσαύξηση που θα τους έδινε σε διαγωνισμούς μορίων τον ποθούμενο διορισμό στο δημόσιο αγνοώντας επιδεικτικά τους υπόλοιπους άνεργους Έλληνες, η συνήθης διαδικασία ήταν και είναι η αποστολή της κάρτας ανεργίας στα πολιτικά γραφεία.
  Παράλληλα και παρά τις ελλείψεις θέσεων στο δημόσιο διεξήχθη μόλις ένας γραπτός διαγωνισμός ο οποίος πριμοδοτούσε κατάφορα τις ειδικές θέσεις τριτέκνων και πολυτέκνων με ελάχιστες γενικές θέσεις, την ίδια στιγμή γινόταν και γίνονται σιωπηρές μετατάξεις κυρίως στο υπ.οικονομικών χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα ή κενές οργανικές θέσεις παρά μόνο η <> του υπουργού.
  Σαν Έλληνες πολίτες με έννομο συμφέρον σας καλούμε να σταθείτε αρωγός, ζητούμε την κατάργηση των stage, την ισχυροποίηση του Α.Σ.Ε.Π., την είσοδο στο δημόσιο αποκλειστικά με ετήσιο γραπτό διαγωνισμό και συνέντεξη μόνο για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, την ενεργοποίηση του Σ.τ.Ε. για την εξέταση μίας προς μία όλων των μετατάξεων ως προς τη νομιμότητα και ουσία αυτών της τελευταίας 5ετίας και δη των 3 τελευταίων μηνών
  Σας καλούμε να γίνεται φορέας ανάδειξης των θέσεών μας ως καίριου ζητήματος, το οποίο αν και θεωρείται ζήτημα <> είναι αυτό που διαβρώνει τα θεμέλια της δημοκρατίας και ευνομούμενης πολιτείας-ισονομίας των πολιτών λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστή ισχύος για την επαναθεμελίωση των αρχών της νομιμότητας, της λογοδοσίας, της ισονομίας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας.

 14. Ο/Η Ευγενία λέει:

  Οι προτεινόμενοι στόχοι είναι εφικτοί, αν και θα προκύψουν διάφορα προβλήματα στην πορεία της υλοποίησής τους. Το στοίχημα μπορεί να κερδηθεί αν υπάρχει η βούληση και μόνο αυτή.

 15. Ο/Η Βλαχος Παναγιωτης λέει:

  H N.Δ φευγει με »κατεβασμενο το κεφαλι». Αυτο κατα γενικη ομολογια, αλλα και του ιδιου (ακομα) πρωθυπουργου. Η »επανιδρυση του κρατους» εμεινε σε καποιο »σουβλατζιδικο» και σε καποια χαρτια.. και σε λογια..λογια.. Ο προεδρος του ΠΑΣΟΚ γνωριζει πολυ καλα οτι αλλα λαθη δεν΄»χωρανε». Οπως γνωριζει (ειμαι βεβαιος) το τι πρεπει να γινει, αμεσα, οχι με μεγαλη πιστωση χρονου απο τους πολιτες.. Πιστευω επισης οτι ο κος Παπανδρεου ειναι αρκετα »μπροστα» σε ιδεες αναφορικα με την διακυβερνηση της χωρας. Ας φροντιση, συνεπως, αυτος και το επιτελειο του να μην »πονεσει» αλλο η υπεροχη χωρα μας. Εμεις, οι πολιτες, θα παλεψουμε για την αυτοδυναμια του ΠΑΣΟΚ. Αυτο, σε συνεχεια θα παλεψει για την »αυτοδυναμια» της Ελλαδος? Θα δουμε.. Η καθαροτητα, η τιμιοτητα, το καλο επικοινωνιακο, και η ανιδιοτελεια ειναι βασικα, αλλα και απαραιτητα »συστατικα». Εμπρος λοιπον για την ΝΙΚΗ.

 16. Ο/Η Αντώνης Παπαϊωάννου λέει:

  Δύο κίνδυνοι πρέπει να ξεπερασθούν. Να μην υπάρχει δημοσίευση απόφασης που αφορά σε αίτημα του πολίτη, χωρίς τη συγκατάθεσή του, ωστε το ζητούμενο της διαφάνειας να είναι ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης από τον πολίτη και όχι έμμεσα ο έλεγχος του ενός πολίτη από τον άλλο και φυσικά να υπάρξει μέριμνα ωστε να μην προκύψουν προβλήματα προσωπικών δεδομένων που θα ακύρωναν το όλο εγχείρημα.
  Δεύτερο, να μην μετατραπεί ο έλεγχος σε νομιμοποίηση των αποφάσεων, αφού η αιτιολογία των αποφάσεων των διοιηκητικών υπηρεσιών μπορεί έντεχνα να διατυπώνεται έτσι που να είναι πάντα αποδεκτή
  Και κάτι ακόμα. Τίποτα δεν θα πετύχουμε αν αφήσουμε αυτούς που εκπροσωπούν μέσα στο κίνημα πρακτικές που προσπαθούμε να ξεχάσουμε, να δράσουν ανεξέλεγκτα. Και αυτό πρέπει να είναι πολιτική και αδιαπραγμάτευτη απόφαση, γιατί αν νομίζουμε ότι θα τη λύσουμε μόνο με τη διαβούλευση με τον πολίτη, θα έχουμε χάσει το τραίνο

 17. Ο/Η Βάσω Παπαφωτίου λέει:

  Για να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική η διαβούλευση με τον πολίτη θα μπορούσε να έχει την μορφή ενός δημοψηφίσματος, όπου θα εκτίθενται τα υπέρ και κατά της πράξης επιχειρήματα και μετά από μια συζήτηση θα καλείται ο πολίτης να ψηφίσει υπέρ ή κατά της πράξης. Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι η διαβούλευση θα εκφυλιστεί σε έναν διάλογο στον οποίο θα εκτίθενται απόψεις αλλά δεν θα υπάρχει καμιά εγγύηση ότι θα εισακούονται έστω και σε κάποιο βαθμό.

 18. Ο/Η almel λέει:

  «Γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι αναγκαία στην αιτιολογία των πράξεων η ρητή αναφορά στη διενεργηθείσα διαβούλευση, με συγκεκριμένα στοιχεία-παραδείγματα (αντίκρουση θέσεων και επιχειρημάτων όπου χρειάζεται και ρητή επισήμασνη τυχόν υιοθετήσεων ή τροποποιήσεων της αρχικής πρότασης που προήλθαν κατόπιν της διαβούλευσης).»

  και «Κατά τη δημοσίευση των αποφάσεων και κατά τρόπο πάγιο να αναφέρονται από κάτω τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες με βάση το Νόμο, για τυχόν αμφισβήτηση στην εκδοθείσα πράξη. (προθεσμίες κλπ)»

  Είναι δύο πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Η μέθοδος της διαβούλευσης μας έχει απασχολήσει αρκετά στις συναντήσεις των Εθελοντών για τη Διαφάνεια. Τόσο η ρητή αναφορά όπως την περιγράφεις όσο και η συνεχής υπόμνηση των νέων δικαιωμάτων συντείνουν, μαζί με πολλά άλλα, στη λογική μιας ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 19. Ο/Η Νίκος Κασκαβέλης λέει:

  Ακόμα, είναι αναγκαία η αυστηρή καθιέρωση προθεσμιών εντός των οποίων θα είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στις ιστοσελίδες καθώς (σκόπιμες ή όχι) καθυστερήσεις μπορούν να είναι πολύ καθοριστικές για την ίδια τη σημασία και το σκοπούμενο δημόσιο όφελος της δημοσίευσης. Φυσικά θα πρέπει να προβλεφθούν και συγκεκριμένες (κατά βάση πειθαρχικές) κυρώσεις για την παράλειψη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους αρμοδίους (οι οποίοι και θα πρέπει με λεπτομέρεια και ακρίβεια να προκύπτουν και να μην έχουμε την κλασική στο ελληνικό κράτος «έλλειψη αρμοδιότητας»).

 20. Ο/Η Νίκος Κασκαβέλης λέει:

  Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την πρόοδο του πολιτικού μας συστήματος γενικά και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Θα βοηθήσουν στην εμπέδωση ενός μεγαλύτερου βαθμού εμπιστοσύνης της κοινωνίας στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών, κάτι όμως που θα απαιτήσει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο και θα λειτουργήσει επί της ουσίας η όλη μεταρρύθμιση.
  Μια πρώτη παρατήρηση είναι πως η απλή υποχρέωση διαβούλευσης ίσως δεν είναι αρκετή αφού θα μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε ένα απλό διαδικαστικό στάδιο, ύστερα από το οποίο θα είναι επιτρεπτή η έκδοση κάθε πράξης. Γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι αναγκαία στην αιτιολογία των πράξεων η ρητή αναφορά στη διενεργηθείσα διαβούλευση, με συγκεκριμένα στοιχεία-παραδείγματα (αντίκρουση θέσεων και επιχειρημάτων όπου χρειάζεται και ρητή επισήμασνη τυχόν υιοθετήσεων ή τροποποιήσεων της αρχικής πρότασης που προήλθαν κατόπιν της διαβούλευσης).
  Κατά τη δημοσίευση των αποφάσεων και κατά τρόπο πάγιο να αναφέρονται από κάτω τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες με βάση το Νόμο, για τυχόν αμφισβήτηση στην εκδοθείσα πράξη. (προθεσμίες κλπ)

Γράψτε απάντηση