Πρόταση Θεσμικής Ομάδας

ΣΤΟΧΟΣ: Αποτύπωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δράσης δημόσιας διοίκησης και προτάσεις αναγκαίων προσαρμογών που συμβάλλουν: Στην ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη Στη διάχυση της δημόσιας πληροφορίας Στην προώθηση της διαφάνειας Στην άμβλυνση... [Read More...]

Γενικές Πολιτικές Προτάσεις

Το κείμενο των Γενικών Πολιτικών Προτάσεων χωρίζεται σε 4 ενότητες: Α. Κεντρικός άξονας πολιτικών προτάσεων Β. Στόχος και όραμα των πολιτικών προτάσεων Γ. Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας γενικών πολιτικών προτάσεων Δ. Προτεινόμενη δράση: wiki-προτάσεις ΓΡΑΨΕ... [Read More...]

« Προηγούμενη σελίδα