Εκδήλωση με θέμα «Πρόγραμμα Διαύγει@: Όλες οι αποφάσεις στο Διαδίκτυο»

Tην Τετάρτη 14.7.2010 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί εκδήλωση με θέμα «Πρόγραμμα Διαύγει@: Όλες οι αποφάσεις στο Διαδίκτυο»  στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, Ταύρος (χάρτης). Η ψήφιση του νόμου για το «Πρόγραμμα... [Read More...]

Κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια

Ήρθε η ώρα να χτίσουμε ένα κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια και υπηρετεί αποτελεσματικά τον πολίτη: Υποχρεωτική Δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο όλων των υπογραφών υπουργών και των πράξεων Δημοσίου και Αυτοδιοίκησης Νέος εκλογικός νόμος που θα επιφέρει... [Read More...]

Πρόταση της Επιχειρησιακής Ομάδας

Κρίσιμο ρόλο για την ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Μονάδας Διαφάνειας έχει η επιχειρησιακή διάρθρωση των υπηρεσιών δημοσίευσης και διαβούλευσης στη βάση νέων οργανωτικών αρχών και αξιών. Αρχών και αξιών που έμπρακτα θα αλλάξουν την... [Read More...]

Πρόταση Τεχνικής Ομάδας

1. Το πρόβλημα Η συνολική εικόνα των δικτυακών τόπων δημοσίων φορέων είναι αντικειμενικά κατακερματισμένη στο περιεχόμενο και  στη παρουσίαση της πληροφορίας. Τα δεδομένα σε πολλές περίπτώσεις είναι «κλειδωμένα» και μη προσβάσιμα από το καθένα.(βλ... [Read More...]

Πρόταση Θεσμικής Ομάδας

ΣΤΟΧΟΣ: Αποτύπωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δράσης δημόσιας διοίκησης και προτάσεις αναγκαίων προσαρμογών που συμβάλλουν: Στην ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη Στη διάχυση της δημόσιας πληροφορίας Στην προώθηση της διαφάνειας Στην άμβλυνση... [Read More...]

Γενικές Πολιτικές Προτάσεις

Το κείμενο των Γενικών Πολιτικών Προτάσεων χωρίζεται σε 4 ενότητες: Α. Κεντρικός άξονας πολιτικών προτάσεων Β. Στόχος και όραμα των πολιτικών προτάσεων Γ. Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας γενικών πολιτικών προτάσεων Δ. Προτεινόμενη δράση: wiki-προτάσεις ΓΡΑΨΕ... [Read More...]