Αξιολόγησε την ιστοσελίδα

Η παρούσα ιστοσελίδα βρίσκεται σε δοκιμαστική (beta) έκδοση. Σε αυτή την ενότητα σε προσκαλούμε να σχολιάσεις τη δομή και τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Πες μας τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Σε όλες μας τις δράσεις χρειαζόμαστε τη δική... [Read More...]

Αρχικά Σχόλια Εθελοντών

Ακολουθούν τα σχόλια των εθελοντών που κατατέθηκαν στη φόρμα επικοινωνίας για τον σχολιασμό του κειμένου των γενικών πολιτικών προτάσεων. Για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων δεν δημοσιεύονται ονόματα και mail. — KALESPERASAS..ANIPARHIS..KRATIKO.ELEXOS.KATASTIMARTO.DEN,HPARXI.ELEXOS.ANASFALISTOS.O... [Read More...]

Δ. Προτεινόμενη δράση: wiki-προτάσεις

Δ. Προτεινόμενη δράση: wiki-προτάσεις (wiki-proposals) Δεξαμενή ιδεών & Δομημένος Διάλογος Προτείνεται η δημιουργία μιας πρότυπης διαδικτυακής πύλης που θα λειτουργεί ως δεξαμενή ιδεών και ως φορέας δομημένου διαλόγου των πολιτών με την πολιτεία. (παράδειγμα... [Read More...]

Γ. Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας γενικών πολιτικών προτάσεων

Γ. Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας γενικών πολιτικών προτάσεων Συλλογή πολιτικών προτάσεων και καινοτόμων ιδεών. Χρήση εργαλείων διασύνδεσης και υπολογιστικών φύλλων για την οργάνωση και τον συντονισμό των εθελοντών για τον σκοπό αυτό. Wiki-Προτάσεις... [Read More...]

Β. Στόχος & όραμα των πολιτικών προτάσεων

Β. Στόχος & όραμα των πολιτικών προτάσεων Η ομάδα διατύπωσης γενικών πολιτικών προτάσεων συμμετέχει παράλληλα με τις ομάδες τεχνικού, θεσμικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ενός «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ». Ένα... [Read More...]

Α. Κεντρικός άξονας πολιτικών προτάσεων

Α. Κεντρικός άξονας πολιτικών προτάσεων Ο σχεδιασμός «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ» όπως αποφασίσθηκε και ανακοινώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει προτάσεις ριζικών αλλαγών που είναι... [Read More...]

Γενικές Πολιτικές Προτάσεις

Το κείμενο των Γενικών Πολιτικών Προτάσεων χωρίζεται σε 4 ενότητες: Α. Κεντρικός άξονας πολιτικών προτάσεων Β. Στόχος και όραμα των πολιτικών προτάσεων Γ. Προτεινόμενες δράσεις της ομάδας γενικών πολιτικών προτάσεων Δ. Προτεινόμενη δράση: wiki-προτάσεις ΓΡΑΨΕ... [Read More...]