Εθελοντές Διαδικτύου

Οι Εθελοντές Διαδικτύου είμαστε μια ενεργή κοινότητα μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ που με όρεξη και μεράκι ασχολούμαστε με την ανάπτυξη της σχέσης πολιτικής, διαδικτύου και κοινωνίας. Ξεκινήσαμε το 2005, μετά από ανοικτό κάλεσμα του Προέδρου Γιώργου Α.Παπανδρέου... [Read More...]

Πρόταση της Επιχειρησιακής Ομάδας

Κρίσιμο ρόλο για την ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της Μονάδας Διαφάνειας έχει η επιχειρησιακή διάρθρωση των υπηρεσιών δημοσίευσης και διαβούλευσης στη βάση νέων οργανωτικών αρχών και αξιών. Αρχών και αξιών που έμπρακτα θα αλλάξουν την... [Read More...]

Πρόταση Τεχνικής Ομάδας

1. Το πρόβλημα Η συνολική εικόνα των δικτυακών τόπων δημοσίων φορέων είναι αντικειμενικά κατακερματισμένη στο περιεχόμενο και  στη παρουσίαση της πληροφορίας. Τα δεδομένα σε πολλές περίπτώσεις είναι «κλειδωμένα» και μη προσβάσιμα από το καθένα.(βλ... [Read More...]

Πρόταση Θεσμικής Ομάδας

ΣΤΟΧΟΣ: Αποτύπωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δράσης δημόσιας διοίκησης και προτάσεις αναγκαίων προσαρμογών που συμβάλλουν: Στην ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη Στη διάχυση της δημόσιας πληροφορίας Στην προώθηση της διαφάνειας Στην άμβλυνση... [Read More...]